27
mei

Medische consumptie laagst in Vlaanderen

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De studie is gebaseerd op gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen. De Landsbond telt 508 034 leden. Al die leden samen waren in 2014 goed voor 1 088 053 585 euro aan uitgaven in de gezondheidszorgen. Per rechthebbende ging het om 2 085,31 euro voor een Vlaming, 2 198,78 euro voor een Waal en 2 097,75 euro voor een Brusselaar. Het maakt dat in Wallonië per hoofd van de bevolking 5,4 procent meer wordt uitgegeven.
Een mogelijke verklaring is een verschillende gezondheidscultuur in Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen is de centrale rol van de huisarts als beheerder van het medisch dossier sterk ingeburgerd. Van de leden van de Landsbond heeft 58,05 procent van de Vlamingen een globaal medisch dossier (GMD). In Wallonië is dat 36,71 procent en in Brussel 30,14 procent.
Ook opvallend is het verschil in het aantal dossiers verhoogde tegemoetkoming. In Wallonië (21,9 procent) genieten bijna dubbel zoveel personen van het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming. In Vlaanderen is dat 11,73 procent en in Brussel 19,69 procent.
Nog frappanter is de evolutie van het aantal uitkeringsdagen als gevolg van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. In Wallonië is dat 24,3 dagen per gerechtigde tegen 18,71 dagen in Vlaanderen of een verschil van 5,6 dagen. Vijf jaar geleden was het verschil nog maar 3,5 dagen. In Brussel gaat het om 16,32 dagen.Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds verwacht dat deze kloof nog verder zal toenemen.

Bron : Het Belang van Limburg - 27-05-2015