5
sep

Meer mensen kiezen voor euthanasie

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Volgens een rapport van de Euthanasiecommissie werden vorig jaar 1 807 gevallen van euthanasie aangegeven, of 151 per maand. Dat is 1,7% van het totale aantal sterftegevallen.
Of dit cijfer het werkelijke aantal euthanasiegevallen weergeeft, is niet geweten.
Opvallend in het rapport :
  • Het verschil tussen de twee taalgemeenschappen: slechts 20% van alle euthanasieaangiften is opgesteld in het Frans.
  • Euthanasie wordt vooral bij oncologische patiënten uitgevoerd: zowat 70%.
  • Het gros van het aantal euthanasiegevallen (65%) gebeurt bij patiënten tussen 40 en 79 jaar oud.
  • Meestal wordt euthanasie uitgevoerd wanneer het overlijden binnen afzienbare termijn wordt verwacht. In 13% van de gevallen wordt geen overlijden op korte termijn - hooguit enkele maanden - verwacht.
  • Euthanasie vindt in iets meer dan de helft van de gevallen (54%) in de thuis- of thuisvervangende omgeving plaats.
Als verklaring voor het stijgende aantal aangiften ziet de commissie dat artsen en publiek steeds beter geïnformeerd zijn.
Bron : Artsenkrant  05-09-2014