21
apr

Mindfulness of antidepressiva

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Mindfulness is een vorm van meditatie die zijn oorsprong in het boeddhisme heeft. Om negatieve gedachten af te houden die bij een depressie de overhand kunnen krijgen, leren mensen met meditatietechnieken meer in het 'hier en nu' te leven. Dat voorkomt dat ze zich gaan fixeren op hun negatieve gedachten en opnieuw via een neerwaartse spiraal in een depressie belanden.
Een onderhoudsbehandeling met antidepressiva is de vaakst voorgeschreven therapie om herval te voorkomen. Maar mensen die om welke reden ook niet levenslang antidepressiva willen slikken of de neveneffecten van deze medicijnen niet verdragen, zijn met een op mindfulness gestoelde cognitieve gedragstherapie even goed geholpen, leert de vergelijkende studie onder 424 volwassenen met een verleden van depressie.

Wekelijkse meditatiesessies van tweeënhalf uur deden de kans dat ze opnieuw in een depressie verzandden evenzeer afnemen als een onderhoudsbehandeling met medicatie. Na twee jaar lag het herval bij beide behandeltechnieken nagenoeg gelijk: 44 procent in de mindfulnessgroep tegen 47 procent in de antidepressivagroep.

Bron : Bijlage “DS2” - 21-04-2015