21
okt

Naar drie soorten ziekenhuizen

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Die drie soorten moeten een netwerk vormen, waarin patiënten gemakkelijk worden doorverwezen.
Het centrum van zo'n netwerk is de solution shop', aldus Degadt, gedelegeerd bestuurder van overlegplatform Zorgnet-Icuro. 'Het is het ziekenhuis voor de 'ernstige gevallen': patiënten die in de eerstelijnszorg geen diagnose hebben gekregen. In de solution shop worden ze opgevolgd door een multidisciplinair team dat van de modernste apparatuur gebruik kan maken, zodat ze zo snel mogelijk een diagnose krijgen en behandeld worden'. Degadt schat dat Vlaanderen tien à vijftien solution shops nodig zal hebben.
Naast voorgenoemde megaziekenhuizen ziet Degadt ook plaats voor regionale eenheden voor niet-dringende en minder complexe ingrepen. 'De focused factories zullen zich bezighouden met routine-ingrepen. Patiënten die een oogoperatie of een knieprothese nodig hebben, kun je op dezelfde dag samenbrengen en achtereenvolgens behandelen. Dat gaat sneller, het is efficiënter en veel goedkoper.'
Tot slot ziet Degadt ook plaats voor centra waarin vooral chronische zorg wordt verstrekt, en waar patiënten na hun behandeling terechtkunnen, de zogenaamde zorghotels. 'Door de vergrijzing zal het aandeel van de chronische zorg aanzienlijk toenemen. In een zorghotel begeleiden ergotherapeuten, kinesisten, fysiotherapeuten en verpleegkundigen ook eventuele revalidaties na een ingreep'.

Bron : Knack - 21-10-2015