17
okt

Naar een Vlaamse volksverzekering

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De Vlaamse zorgverzekering wordt omgebouwd tot een Vlaamse sociale bescherming. Het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap wordt erin opgenomen, net zoals de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). Dat is een federale bevoegdheid die door de zesde staatshervorming naar de gewesten komt. Op 1 januari neemt Vlaanderen over.
De THAB gaat naar personen boven de 65 met een verminderde graad van zelfredzaamheid en varieert van 1 000 tot
6 500 euro per jaar. De zorgkassen zullen de uitbetaling doen.
'We vereenvoudigen de zaken: één dossier, één loket. We gaan uit van de vraag en houden het administratief zo eenvoudig mogelijk, met automatische toekenningen waar mogelijk'.
Vandeurzen benadrukt dat een verdere stijging van de zorgverzekering nu niet aan de orde is. Begin dit jaar steeg die van 25 naar 50 euro. Ze biedt zwaar zorgbehoevenden een tegemoetkoming van 130 euro per maand voor niet-medische zorg. In 2013 ging het om 231 517 personen.
Voor Vandeurzen stopt het hier niet. Op de 'basis' van de Vlaamse sociale bescherming kunnen nog heel wat extra takken komen, vindt hij. 'Zoals de woonzorgcentra, de gezinszorg, de revalidatiecentra, mobiliteitshulpmiddelen...
Dat wordt allemaal bekeken in werkgroepen, maar dat is zeker niet meer voor deze legislatuur. Met de belangrijke stap van vandaag hebben we nog jaren werk. In die tijd zullen er nieuwe inzichten komen over de volgende stappen en zullen ook de noden nog veranderen.' 

Bron : De Standaard  - 17-10-2015