14
dec

Niemand is ziek voor zijn plezier

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De oproep komt er nadat Open Vld en N-VA erop aandringen dat langdurig zieken 10 procent uitkering verliezen als ze niet bereid zijn een begeleidingstraject te volgen.
Een stok achter de deur. Dat willen N-VA en Open Vld voor langdurig zieken die niet bereid zijn een begeleidingstraject te volgen om hen terug aan het werk te helpen. Wie lange tijd out is, riskeert 10 procent van zijn uitkering te verliezen. De sociale partners spraken zich vorige week uit tegen zo'n sanctie, waar onder andere minister van Volksgezondheid Maggie De Block voorstander van is.

Nu roeren de ziekenfondsen in ons land zich - uitzonderlijk - in het debat. In een open brief noemen ze het sanctioneren van langdurig zieken ‘totaal onzinnig’. ‘Op die manier krijg je als langdurig zieke een dubbele sanctionering. Niemand is ziek voor zijn plezier. De adviserend geneesheren van de ziekenfondsen ervaren dat elke dag opnieuw. 'Wanneer kan ik weer werken?', dat is de vraag die in bijna elk gesprek naar boven komt’, zo schrijven de ziekenfondsen.
‘Mensen willen graag zo snel mogelijk aan het werk, niet alleen om financiële redenen, maar ook omdat het zin geeft aan hun leven. Daarom is het onzinnig mensen te bestraffen als ze onvoldoende meewerken. De groep van tien, het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers, heeft de sanctionering dan ook terecht van tafel geveegd’.

De oproep van de ziekenfondsen komt er nu de regering zich deze week moet uitspreken over het akkoord dat de groep van tien bereikt heeft. ‘Wij zijn er ook van overtuigd dat zo veel mogelijk mensen willen werken. Daarom werken we aan een systeem waarbij er overleg is tussen alle betrokkenen. Ik denk dat we op dezelfde lijn zitten als de mutualiteiten, behalve dat we willen vasthouden aan een sanctie van 10 procent’, zegt woordvoerster Els Cleemput. Minister van Werk Kris Peeters is tegenstander. Volgens hem dreigt de maatregel te leiden tot verarming.

Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten: ‘Dat de verschillende ziekenfondsen zo eensgezind een standpunt innemen, heeft te maken met het feit dat het om iets fundamenteels gaat. Blijkbaar zijn langdurig zieken, die al gestraft zijn door hun situatie, de volgende groep die deze regering wil stigmatiseren’.

Bron : De Morgen – 14-12-2015