17
okt

Nieuw : www.begrijpmijnpijn.be

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Op deze site vind je een 'mijn pijn vragenlijst' waarin in eenvoudige lekentaal en in vier stappen de verschillende pijnsymptomen worden overlopen. Na het aanvinken van individuele gewaarwordingen kan de ingevulde vragenlijst worden afgedrukt en afgegeven aan de huisarts. Het eindresultaat is een overzichtslijstje van de pijnsymptomen, uitgedrukt in medisch jargon.
Het is niet eenvoudig goed te verwoorden hoe elke individuele pijn precies aanvoelt. Dankzij deze nieuw ontwikkelde vragenlijst komen alle mogelijke beschrijvingen aan bod zodat uiteindelijk ook de arts goed beseft over welk type van pijn het precies gaat. Op die manier kan er in een meer vroegtijdig stadium van de aandoening een accurate diagnose worden gesteld. Wegens groot succes in Italië werd deze educatieve webstek onlangs uitgerold in heel Europa, waaronder ons land.
Bijna 20% van de Europeanen lijdt aan chronische pijn, die niet altijd wordt (h)erkend. Dankzij de nieuwe website kan de communicatie tussen arts en pijnpatiënt verbeteren.
Naast de vragenlijst is op de webstek ook meer info beschikbaar over de diverse types van pijn, een algemeen overzicht van de verschillende behandelingsopties en gevisualiseerde getuigenissen van meerdere pijnpatiënten.
http://www.begrijpmijnpijn.be/, een initiatief van Grünenthal, wordt ondersteund door de Vlaamse Pijnliga.
Bron : Artsenkrant – 17-10-2014