5
mrt

Nood aan chronische jeugdpsychiatrie

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Een groot deel van hen komt in de volwassenenpsychiatrie terecht, anderen ook in crisisopnames (waar ze in principe twee weken mogen blijven). Dat minderjarigen wegens een schrijnend plaatsgebrek in de jeugdpsychiatrie tussen de volwassenen moeten worden opgenomen, blijft gelukkig vrij uitzonderlijk. Toch komt het nog te vaak voor. In de provincie Antwerpen zijn maar acht bedden voor crisisopvang van jongeren, terwijl er dertig aanvragen per week zijn. Het gewone residentiële aanbod is veel te beperkt.
Ook jeugdrechters worden er al langer mee geconfronteerd. Omdat in de kinder- en jeugdpsychiatrie nauwelijks gesloten plaatsen zijn, kan een jeugdrechter soms niet anders dan een jongere bij volwassenen te colloqueren. Maar daar zijn ze ook niet uitgerust om die jongeren geschikt te behandelen.
Er is dan ook nood aan een 'chronische jeugdpsychiatrie', waar jongeren met heel complexe stoornissen voor langere tijd opvang kunnen krijgen. Een samenleving moet zich daarop kunnen voorzien.
Volgens Minister Maggie De Block daarentegen is er niet echt een tekort aan bedden. Er is wel 1,2 miljoen euro uitgetrokken voor 'netwerkcoördinatoren', die per regio moeilijke dossiers moeten opvolgen en alle partners moeten betrekken in het zoeken naar een oplossing.
 
Bron : De Standaard – 05-03-2015