24
nov

OESO publiceert zijn Gezondheidspanorama 2015

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De totale uitgaven van de farmaceutische kosten van alle OESO-landen in 2013, ttz alle geneesmiddelen die rechtstreeks aan de patiënt worden verkocht en voorgeschreven, geeft een kostenplaatje van  744 miljard euro. Het gaat om de derde grootste uitgavenpost op het gebied van gezondheidszorg in de OESO-landen. In het totaal vertegenwoordigen geneesmiddelen zowat 17 procent van de totale gezondheidskosten in 2013.
Maar de som verschilt duidelijk van land tot land. De reden daarvoor zijn de verschillende gebruikersprofielen, de variaties in de prijs en de volumes en de verschillen in de het nationale beleid. De Verenigde Staten spenderen het meest met meer dan duizend dollar per inwoner. Voor België bedraagt dit 603 dollar per inwoner. Denemarken is de hekkensluiter met 240 dollar per inwoner in 2013.

Gemiddeld zijn de farmaceutische uitgaven goed voor 1,4 procent van het BBP van de OESO-landen (ook voor België): van 0,5 procent in Denemarken tot 2,8 procent in Griekenland. Het aandeel van de publieke financiering bedraagt gemiddeld 57 procent (66% voor België). Tussen 2009 en 2013 zijn de uitgaven gemiddeld met 3,2 procent gedaald. Het is een daling die het gevolg is van de budgetbeheersing van de landen die staatsuitgaven verschuiven naar de privé.

De OESO-landen hebben gemiddeld tussen de 50 en de 130 apothekers per 100 000 inwoners. Aan de top staat Japan met 161, het dubbele van het OESO-gemiddelde. Voor België: 119 per 100 000.

Vier categorieën van geneesmiddelen en hun respectievelijke consumptie werden in dit rapport onderzocht:
- Tussen 2000 en 2013 is het gebruik van antihypertensiva in haast alle OESO-landen vrijwel verdubbeld.
- Het volume cholesterolverlagende middelen is in diezelfde periode ongeveer verdrievoudigd.
- Wat de antidiabetica betreft, ook dat verbruik is in 13 jaar vrijwel verdubbeld. Het is een stijging die de experts grotendeels toewijzen aan de stijgende groep obese burgers.
- En ook het gebruik van antidepressiva is gestegen sinds 2000.

Kijken we naar de evolutie van de generieke markt in de OESO, dan wordt het potentieel nog lang niet benut. België, dat vrij laag eindigt, komt op 32 procent.

Bron : de Apotheker – 24-11-2015