29
okt

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De residentiële ouderenzorg wordt door de zesde staatshervorming een volledig Vlaamse bevoegdheid. Wat zijn de plannen van Minister Vandeurzen ?
•          De minister gaat ervan uit dat de meeste ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Daarom wil hij in de ouderenzorg ook het concept van persoonsvolgende financiering uittesten, in navolging van de gehandicaptenzorg. Zo behouden ouderen de regie over hun zorg.
•          Buurtgerichte hulp en zorg moeten maximaal afgestemd worden op de individuele behoeften van ouderen. Ook zorgbehoevende en dementerende ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.
•          Vandeurzen voorziet in een groeipad voor poetshulp, aanvullende thuiszorg en diensten voor gezinszorg. Maar hij rekent ook op vrijwilligers en mantelzorgers, die hij gepaste vorming en ondersteuning wil bieden. Hij plant daarnaast een grote bevraging bij 4000 mantelzorgers om nog meer te leren over hun behoeften.
•          Schotten tussen ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg moeten worden weggewerkt, zodat ook jongdementerenden de gepaste zorg kunnen krijgen.
•          De minister van Welzijn wil een complete systeemshift realiseren, waarbij ook de gehandicaptenzorg, beschut wonen, psychiatrische verzorgingscentra en de revalidatiecentra betrokken worden. Voor info over al die zaken zou de burger terecht kunnen bij zijn zorgkas.
Bron : De Standaard - 29-10-14