8
okt

Patiënten vangen bot bij claims tegen ziekenhuizen

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Slechts in 17 procent van de ingediende dossiers kennen de rechtbanken een schadevergoeding toe. Dat blijkt uit een onderzoek van Tom Vandersteegen van de Universiteit Hasselt. Hij onderzocht hoe 2 000 klachten tegen medici, ingediend over een periode van tien jaar, werden afgehandeld.
Bovendien resulteren de klachten in relatief beperkte schadevergoedingen. Van monsterbedragen is geen sprake. Voor fouten van artsen kennen de rechters een schadevergoeding toe van gemiddeld 44 630 euro, een bedrag dat nog eens wordt scheefgetrokken door enkele uitzonderlijk hoge schadevergoedingen van 300 000 euro en meer.
De slachtoffers zien vaak van een procedure af of treffen, voor minder zware letsels, een regeling buiten de rechtbanken om. Zo'n minnelijke regeling leidt tot een vergoeding van gemiddeld 7 665 euro.

Bron : De Tijd – 03-10-2015