16
dec

Peeters tegen sancties voor langdurig zieken

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Nieuwe cijfers over het toenemende aantal langdurig zieken zetten de spanningen in de regering-Michel op scherp. Het aantal mensen dat langer dan een jaar een ziekte-uitkering krijgt, is in de eerste zes maanden van het jaar opnieuw fors gestegen. Uit de jongste cijfers van het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), blijkt dat ons land al meer dan 335 000 langdurig zieke werknemers telt. Dat zijn er 4 procent meer dan eind 2014 en de helft meer in tien jaar tijd.

Al 8 procent van de werknemers zit langdurig ziek thuis. De oorzaak voor de toename ligt bij de vergrijzing, de afbouw van de vervroegde uittredingsstelsels als het brugpensioen en het stijgende aantal depressies en burn-outs.

De cijfers wakkeren de strijd aan over het al dan niet straffen van langdurig zieken die werk weigeren. De regering-Michel wil de stijging van het aantal zieken een halt toeroepen door ze naar aangepast werk te begeleiden. Van elke zieke zal worden nagegaan of hij mits enkele aanpassingen kan terugkeren naar zijn huidige of naar een lichtere baan. Is dat niet het geval, dan wordt hij met rust gelaten. Is dat wel het geval, dan moet de langdurig zieke meewerken aan een re-integratietraject. De grote vraag is wat er gebeurt met langdurig zieken die hun medewerking weigeren. De regering wilde 10 procent van hun uitkering knippen. De sociale partners pasten het regeringsvoorstel vorige week echter aan. De vakbonden en de werkgeversorganisaties vinden dat re-integratie op vrijwillige basis moet gebeuren.

Open VLD en zeker de N-VA zien dat niet zitten. Deze legislatuur dreigt de kostprijs van de langdurig zieken met 1,8 miljard euro te stijgen en beide coalitiepartners geloven dat de factuur enkel kan worden verlaagd als de langdurig zieken verplicht worden werk te zoeken.
Peeters grijpt een studie van het Planbureau aan om zijn strijd tegen de sancties op te drijven. Uit dat rekenwerk blijkt volgens de vicepremier dat het probleem van het stijgende aantal arbeidsongeschikten zichzelf oplost. Uit de studie blijkt dat we tegen 2060 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan langdurig zieken zullen spenderen, terwijl dat vandaag 1,7 procent is. 'Op de korte en de middellange termijn vormen de stijgende uitgaven voor de arbeidsongeschiktheid inderdaad een probleem, maar op de lange termijn valt het weg', stelt Peeters. Lees: sancties zijn niet nodig. Hij wijst er ook op dat Denemarken en Oostenrijk, die langdurig zieken op een gelijkaardige manier naar werk begeleiden, geen sancties kennen. Bij de andere meerderheidspartijen wordt geërgerd gereageerd op de demarche van Peeters.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block, die bevoegd is voor de re-integratie, wilde gisteren niet meer over sancties spreken. 'Het is belangrijk dat én de werknemers én de werkgevers geresponsabiliseerd worden. Ze moeten beiden hun verantwoordelijkheid nemen om langdurig zieken aan aangepast werk te helpen', zei ze.

Bron : De Tijd – 16-12-2015