25
nov

Regering laat langdurig zieken niet met rust

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Het aantal mensen dat langer dan een jaar ziek is, is tijdens het jongste decennium met meer dan de helft gestegen. Vorig jaar zaten iets meer dan 321 000 Belgen langdurig thuis met een ziekte-uitkering. Dat zijn er te veel, vindt de regering Michel. Daarom wil ze langdurig zieken die volgens een arts nog kunnen werken, via een re-integratieproject naar werk begeleiden. 'Het uitgangspunt is dat wordt uitgegaan van wat de betrokkene nog kan en niet alleen van wat hij niet meer kan', stond in het regeerakkoord.
In het regeerakkoord wordt gesproken over een 'responsabiliserend systeem'. Net voor de zomervakantie kondigde minister van Sociale Zaken Maggie De Block aan dat langdurig zieken die niet meestappen in het re-integratietraject 10 procent van hun uitkering verliezen. De vakbonden steigerden en ook minister van Werk Kris Peeters liet zijn ongenoegen blijken.

Vorige week circuleerde het gerucht dat de sanctie volledig zou verdwijnen, al werd dat bij De Block en bij de N-VA met klem ontkend. In de regering is te horen dat Peeters De Block op die manier voor voldongen feiten wilde plaatsen. Dat is niet gelukt, blijkt uit de Koninklijke Besluiten die beide ministers vorige week aan de sociale partners bezorgd hebben.

Er werd een compromis à la belge uitgedokterd. Voor langdurig zieken die nog in dienst zijn van een werkgever, maar die omwille van hun langdurige ziekte een uitkering krijgen, volgt geen sanctie als ze niet meewerken aan de re-integratie. De redenering is dat de werkgever hen maar moet ontslaan als hij vindt dat ze er de kantjes vanaf lopen.
Langdurig zieken die geen werk hebben en die weigeren mee te stappen in een re-integratietraject of die onvoldoende moeite doen in de zoektocht naar werk, kunnen wel een sanctie krijgen. In het Koninklijk Besluit, dat De Block voor advies voorlegde aan de sociale partners, blijkt dat ze in dat geval 10 procent van hun ziekte-uitkering verliezen.
Belangrijk om weten is dat niet elke langdurig zieke naar werk wordt begeleid. De adviserende geneesheer van het ziekenfonds moet binnen de twee maanden na het ingaan van de ziekte uitzoeken in welke mate iemand die een ziekte-uitkering krijgt opnieuw aan de slag kan. Wie ernstig ziek is, zoals iemand die aan een terminale kanker lijdt, wordt met rust gelaten. Maar wie door rugklachten niet meer aan de slag kan in de bouwsector, zal wel worden aangespoord om naar werk te zoeken.

Het uitbetalen van uitkeringen aan langdurig zieken kostte de overheid vorig jaar ruim 4 miljard euro. Door langdurig zieken opnieuw naar werk te begeleiden, hoopt de regering volgend jaar voor bijna 200 miljoen euro te besparen.

Bron : De Tijd – 25-11-2015