10
jun

Return@Work

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Veelvoorkomende psychische problemen, zoals depressie, angst en somatisatie (lichamelijke symptomen veroorzaakt door psychische of emotionele factoren) gaan vaak gepaard met werkverzuim. Return@Work is een blended e-health programma dat zich richt op de terugkeer naar werk voor werknemers met deze problemen.
In de behandeling van psychische klachten wordt vaak weinig aandacht besteed aan de terugkeer naar het werk. Terwijl terugkeer naar het werk juist ook een bijdrage kan leveren aan het herstel.
n Return@Work krijgt de werknemer online een zelfhulpprogramma waarin hij gemotiveerd wordt om het werk weer (gedeeltelijk) op te pakken. De bedrijfsarts ontvangt vanuit Return@Work adviezen om de werknemer beter te kunnen begeleiden, en een consulent psychiater is beschikbaar voor consultatie.
Het Trimbos-instituut heeft onderzocht of Return@Work een effectief middel is in het verkorten van de verzuimduur. In totaal hebben 220 werknemers met depressie, angst en somatisatie deelgenomen aan het onderzoek. Van die 220 werknemers kregen 131 het Return@Work programma aangeboden. De resultaten laten zien dat Return@Work leidt tot een snellere eerste moment van werkhervatting en meer herstel van de klachten na negen maanden.

Meer info via http://www.trimbos.nl.