20
nov

Slaapproblemen aanpakken bij chronische pijnpatiënten

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Chronische pijn is haast synoniem met een slechte nachtrust. Er wordt geschat dat 50 tot 90% van alle patiënten met chronische pijnklachten, ook kampen met een ernstige vorm van slapeloosheid. En omdat slaapmiddelen tegenaangewezen zijn voor een langdurige behandeling van slaapproblemen, bestudeerde psychologe Nicole Tang enkele alternatieven die geen gebruik maken van medicijnen zoals psycho-educatie over slaaphygiëne, stimuluscontrole, slaaprestrictie en cognitieve therapie. Ze bekeek daarbij het effect ervan op de zelfgerapporteerde slaapkwaliteit, pijn en welbevinden van patiënten met langetermijnskanker en patiënten met pijnklachten door andere aandoeningen zoals rugpijn, artritis of fibromyalgie.

Uit de analyse blijkt dat er na de niet-farmacologische slaapbehandeling bij chronische pijnpatiënten een grote verbetering optreedt in slaapkwaliteit, een lichte afname van pijn en een matige verbetering in vermoeidheidsklachten. De effecten op slaapkwaliteit en vermoeidheid zetten zich bovendien door tot een jaar na de behandeling. Ook blijkt een matige afname van depressieve klachten na follow-up.

Omdat er kort na de behandeling met cognitieve therapie reeds een afname van pijnklachten op te tekenen valt, raadt Tang aan om zo snel mogelijk te starten met behandelen. Ze merkt daarbij op dat face-to-face behandelingen beter scoren dan therapie die langs telefonische weg of via het internet verloopt.

Hoewel er met deze slaaptherapieën slechts matige gezondheidsvoordelen kunnen worden behaald, die bovendien gespreid zijn in de tijd, tonen ze wel aan dat er een oorzakelijk verband is tussen slaap en chronische pijn. Pro-actieve slaapbehandeling is daarom voor Tang een manier om betere algemene behandelresultaten te boeken bij pijnpatiënten met zowel kanker als andere aandoeningen. Zij meent dat het ook kan helpen om nieuwe gezondheidsproblemen te vookomen.

Bron : Artsenkrant – 20-11-2015