16
okt

Steeds meer chronische zieken

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Dat is dubbel zoveel als 20 jaar geleden. Dat blijkt uit de gegevens van de Vlaamse databank Intego, die over gegevens beschikt van niet minder dan 2,5 miljoen patiëntenjaren. Een schat aan informatie voor wetenschap en beleid, en dat is ook minister Vandeurzen niet ontgaan.
De uitgaven voor chronische ziekten blijven overigens sterk toenemen, tussen 2010 en 2013 met 4%, zo blijkt uit berekeningen. Opvallend is dat het aandeel van mensen met een chronische aandoening toeneemt in alle leeftijdscategorieën. Het gaat dus niet alleen om een neveneffect van de vergrijzing, ook levensstijlfactoren spelen mee.

Bron : Artsenkrant - 16-10-2015