13
nov

Tiende CM-ziekenhuisbarometer

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Deze gegevens zijn gebaseerd op de analyse van zo’n 1,4 miljoen facturen van CM-leden in 2013.  
Deze jaarlijkse studie laat toe om de evolutie van de factuur bij ziekenhuisopname op te volgen. Dit leidt tot een aantal aanbevelingen voor een betere financiële bescherming van de patiënt.
De ziekenhuizen worden elk jaar betrokken bij de analyses. Zij krijgen de kans te reageren op hun resultaten. Op die manier worden fouten in de registratie en de facturatie gedetecteerd en krijgen we een correcter beeld van de realiteit en correctere facturen voor de patiënt.
 
Op www.cm.be vind je voor elk ziekenhuis de gemiddelde factuur terug. Op deze manier kun je de prijzenpolitiek van de verschillende ziekenhuizen in België met elkaar vergelijken.
                                                       
Goed nieuws is er voor de patiënten die kiezen voor een kamer voor twee of meer personen.
•          De factuur daalde de voorbije tien jaar met een kwart: van 376 euro in 2004 naar 281 euro in 2013.
•          Het verbod op ereloonsupplementen dat sinds 1 januari 2013 van kracht is, miste zijn effect niet.
 
Voor patiënten die kiezen voor een eenpersoonskamer is er minder goed nieuws.
•          De factuur steeg met meer dan 8 procent bovenop de inflatie: van 1 284 in naar 1 391 euro in 2013.
•          De ereloonsupplementen van de artsen gingen zelfs met 44 procent omhoog. Die forse stijging wordt verzacht door de daling in de kost van medisch materiaal.
 
Het probleem stelt zich duidelijk bij bevallingen. Zeven op de tien ouders kiezen voor een eenpersoonskamer, ze willen dit intieme moment in eigen kring beleven.
•          Een bevalling zonder keizersnede kost gemiddeld 1 291 euro. In de duurste ziekenhuizen tikt dit aan tot 3 244 euro.
•          In sommige ziekenhuizen lopen de ereloonsupplementen op tot 200 of zelfs tot 400 procent.
 
CM wil niet dat artsen het verbod op ereloonsupplementen in kamers voor twee of meer personen aangrijpen om hogere supplementen te vragen in eenpersoonskamers. Het ziekenfonds pleit dan ook voor een beperking van de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers tot 100 procent van het officiële honorarium.