8
mei

Trefdag patiëntveiligheid

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Ondanks de vele inspanningen van het werkveld is het garanderen van patiëntveiligheid niet evident. Onder impuls van het toonaangevende rapport 'To Err is Human' (Institute of Medicine, 1999) is er een steeds grotere bewustwording van het belang om continu en structureel te werken aan het verbeteren van kwaliteitsvolle zorg. Geïntegreerde zorg moet centraal staan met aanknopingspunten met verschillende domeinen en disciplines binnen de zorgsector. De eerste lijn speelt daarin een cruciale rol als zorgcoördinator.
Dominique Vandijck , prof. dr. zorginnovatie & gezondheidseconomie UHasselt: "In het kader van de hervormingen in de zorgsector moeten we evolueren naar een nieuw systeem met meer afspraken tussen zorgactoren. De eerste lijn is daarbij een centrale partner. De huisarts heeft een coördinatiefunctie inzake patiëntveiligheid'.
Huisarts Luc Seuntjens legde aan de hand van enkele casussen uit de eigen praktijk uit hoe je patiëntveiligheid op de agenda van de huisarts krijgt. Hij stelde ook de vraag hoe de overheid daartoe kan bijdragen. 
Huisarts, docent aan de KULeuven en directeur van Cebam Patrik Vankrunkelsven beklemtoont dat we allemaal fouten maken. "Die moeten we bespreekbaar maken. Ik pleit voor een open cultuur naar zowel collega's als patiënten. Alleen zo kunnen we fouten voorkomen."
Voor patiënt en partners van patiënten staat juiste informatie centraal. Dr. Vankrunkelsven: "De patiënt gaat vaak zelf op zoek naar informatie en dat is niet altijd correcte info. Zo wordt hij onterecht ongerust. Een officiële website met betrouwbare informatie is daarbij een goed hulpmiddel."
Dr. Vankrunkelsven pleit verder voor een betaalsysteem dat kwalitatieve zorg beloont en een gebrek aan kwaliteit sanctioneert.
Meer behandelingen, zoals chemo en dialyse, naar de thuissituatie brengen, vindt men een goede zaak. Indien huisartsen en verpleegkundigen goed begeleid worden. Het is efficiënter, maar het impliceert ook dat er risico's voor patiëntveiligheid geïntroduceerd worden in de thuiscontext. 
Deze trefdag was de eerste in een reeks. Bedoeling is om elk jaar een ontmoetingsdag van verschillende zorgactoren rond patiëntveiligheid te organiseren.

Bron : Artsenkrant - 08 Mei 2015