1
apr

Type 2-diabetes: een sedentair leven verhoogt het risico

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Tv-kijken, een computer gebruiken of gewoon zitten maken deel uit van onze sedentaire levenswijze. Een dergelijke levenswijze verhoogt de gezondheidsrisico’s en met name het risico op ontwikkeling van hart- en vaataandoeningen, zoals vroegere studies hebben aangetoond. In het kader van het SEDIAB-project (The effect of a sedentary lifestyle on type 2 diabetes and its complications), dat door de Europese Unie wordt gefinancierd, hebben vorsers van de Universiteit van Maastricht een link (geen oorzakelijk verband) vastgesteld tussen te lang blijven zitten en een hoger risico op type 2-diabetes, ook als de proefpersonen regelmatig pauzes inlasten om hun benen te strekken en ongeacht de frequentie van fysieke activiteit.

De studie werd uitgevoerd bij 2.497 mensen van 40 tot 75 jaar, bij wie de tijd dat ze in liggende of zittende houding doorbrachten, gedurende acht dagen na elkaar objectief en zeer precies werd gemeten met een accelerometer. De onderzoekers hebben daarbij rekening gehouden met mogelijke vertekenende factoren zoals de leeftijd, het geslacht, het scholingsniveau, het rookgedrag, de alcoholconsumptie, de BMI, de belangrijkste gezondheidsresultaten en het nemen van lichaamsbeweging. Ook hebben ze regelmatig de glykemie van de proefpersonen gemeten.
Na analyse bleek 28,6% van de proefpersonen diabetes te hebben en 56% niet. 15,5% vertoonde een stoornis van het glucosemetabolisme. De mensen met diabetes waren het meest inactief: per dag brachten ze gemiddeld 26 minuten langer door in zittende of liggende houding.

Nog een andere vaststelling: elk extra uur sedentair leven verhoogde het risico op type 2-diabetes met 22%. Regelmatige pauzes deden niets af aan het effect van de totale duur van sedentair leven op dat risico.
Volgens Julianne van der Berg et al. spreekt het voor zich dat de nadruk moet worden gelegd op het bestrijden van een sedentair leven, een belangrijke en onafhankelijke factor van het metabole risico. Minder tijd in zittende houding doorbrengen zou belangrijk kunnen zijn bij de preventie van type 2-diabetes. De onderzoekers gaan nu na of er een link bestaat tussen een sedentair leven en de micro- en macrovasculaire complicaties van type 2-diabetes.

Bron: Artsenkrant 1 April 2016