12
nov

Verplichte derdebetalersregeling uitgesteld

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Artsen en tandartsen kunnen sinds 1 mei 2014 de derdebetalersregeling toepassen voor chronisch zieken. Vanaf begin volgend jaar werd dat normaal gezien een verplichting. Die verplichte toepassing van de derdebetalersregeling wordt nu met zes maanden uitgesteld. Een vertraging die een besparing van 38 miljoen euro oplevert. Volgens het Riziv omdat men voor deze belangrijke wijziging zowel vanuit communicatief als vanuit technisch oogpunt, de tijd wil nemen.
Volgens Philippe Mayné, secretaris-generaal van de Landsbond Neutrale Ziekenfondsen, liggen financiële overwegingen aan de basis van het uitstel : de uitbreiding naar chronisch zieken zou de kosten immers opdrijven. Door dit uitstel zijn het alweer de patiënten die opdraaien voor de besparingen.
 
Bron : de Apotheker – 12-11-2014