17
sep

Vier op tien Belgen hebben moeite om dokter te begrijpen

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
10 000 leden van de Christelijke Mutualiteit (CM) werkten mee aan het allereerste onderzoek ooit naar de 'gezondheidsvaardigheden' van de Belgen. De resultaten zijn onrustwekkend.
Vier op de tien Belgen blijken over te weinig kennis en vaardigheden te beschikken om te weten hoe ze gezond moeten leven. Zo begrijpen ze soms niet wat hun dokter tegen hen zegt of slagen ze er niet in een bijsluiter te ontcijferen.
De respondenten gaven ook aan niet altijd te weten waar ze info kunnen vinden over psychische problemen als stress of depressie. Ze slagen er verder niet in om een verband te leggen tussen hun levensstijl en gewoonten enerzijds en hun gezondheid anderzijds. Ze krijgen adviezen van familie, vrienden en media, maar kunnen de waarde daarvan niet inschatten.
Hoe lager geschoold, hoe beperkter de kennis over gezondheid, blijkt ook uit het onderzoek.
Bron : Het Nieuwsblad - 17-09-2014