26
sep

Vitalink breekt door

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Het systeem is op punt gezet omdat, mede als gevolg van de veroudering van de bevolking, er steeds meer chronische patiënten zijn die door meerdere zorgverleners begeleid worden. Zo kan men gemakkelijker informatie uitwisselen en voorkomt men zowel administratieve rompslomp als dubbele onderzoeken waardoor het systeem ook kostenbesparend werkt.
Vitalink kende een moeizame start. In januari dit jaar waren amper 861 dossiers raadpleegbaar via het digitaal platform. Sinds mei kan men spreken van een doorbraak. Elke maand komen er zo'n 15 000 dossiers bij. Half september zat men aan 79 810 patiëntendossiers en meer dan 10 000 medicatieschema's. Die werden de laatste maand bijna 60 000 keer geraadpleegd, wat aangeeft dat het systeem wel degelijk wordt gebruikt.
Op dit ogenblik zijn 1 937 artsen verbonden met Vitalink tegenover amper 46 apothekers. Dat komt omdat het systeem nu pas uitgerold wordt bij de apothekers en de thuisverzorgers.
In een latere fase is het de bedoeling om Vitalink uit te breiden naar de tweede lijn. We hebben het dan over de ziekenhuizen.

Bron Het Belang van Limburg - 26-09-2015