19
dec

Zieke welvaartsstaat

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Als geen rekening wordt gehouden met speciale regimes zoals moederschapsverlof, is de factuur voor arbeidsongeschikten in 2015 gestegen naar 6,4 miljard euro. Die voor werkloosheidsuitkeringen daalde naar 5,7 miljard euro.
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block omschrijft de explosie van de uitgaven voor zieke werknemers als 'problematisch'. De stijging is vooral toe te schrijven aan het snel groeiende leger van langdurig zieken. Ons land telt 335 000 mensen die al meer dan een jaar ziek thuiszitten. Het gaat om 8 procent van alle werknemers.
Opmerkelijk is dat niet alleen oudere, maar ook steeds meer jonge werknemers langdurig uitvallen met burn-outs, depressies en rugklachten.

De Block: 'Deze evolutie betekent een extra factuur van 1,8 miljard euro tussen 2014 en 2019. Ook de menselijke kostprijs is hoog: het is wetenschappelijk bewezen dat thuiszitten niet goed is voor patiënten.'
Uit cijfers van de preventiedienst Mensura blijkt dat 94 procent van de werknemers die één maand ziek zijn weer aan de slag gaat in zijn oude job. Bij zieken die zes maanden thuiszitten, daalt dat cijfer naar 4 procent.
De Block: 'Het is ons er niet om te doen zieke mensen te dwingen opnieuw aan de slag te gaan. Het grote probleem is dat het vandaag alles of niets is. Je bent arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt. Er zit niets tussen.'

Bron : De Tijd – 19-12-2015