12
nov

Ziekenhuisbacterie dodelijker dan verkeer

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Opgenomen worden in het ziekenhuis en er sterven. Niet door je ziekte, maar omdat je er een infectie oploopt die je nog niet had vóór je werd opgenomen. Elke dag overkomt dit acht patiënten in ons land. Daarmee is het probleem van dodelijke ziekenhuisbesmettingen groter dan dat van de sterfte in het verkeer.

Het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV) heeft voor het eerst opgelijst welke maatregelen de ziekenhuizen nemen om de infecties terug te dringen. Het publiceerde een score van 105 ziekenhuizen: heeft het ziekenhuis wel een strategisch plan tegen besmettingen, wordt er personeel voor vrijgemaakt en worden er opleidingen rond gegeven, en wordt het aantal infecties goed bijgehouden en gescreend?
De ziekenhuizen in Vlaanderen scoren door de band genomen beter dan die in Brussel en Wallonië. Maar de zwakste scores halen we op het vlak van de registratie van die infecties: er wordt niet nauwkeurig genoeg bijgehouden hoeveel mensen bijvoorbeeld via een wonde een infectie oplopen na een operatie. Of er wordt niet genoeg onderzocht wat een ziekenhuis kan doen om te vermijden dat de patiënt besmet raakt wanneer hij een katheter krijgt. Vooral op intensieve zorg is het risico hoog, maar toch volgen ziekenhuizen het te weinig op.
Er zijn twee belangrijke oorzaken voor die infecties. Eén: onvoldoende handhygiëne bij verplegers en artsen. Twee: er wordt te veel antibiotica toegediend, waardoor patiënten die al verzwakt zijn makkelijk besmet raken.

Bron : De Standaard – 12-11-2015