1
sep

Ziekenzorg CM en ACV tegen fiscale afroming vakantiegeld

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Snel oplossing nodig voor fiscale afroming van verhoogd vakantiegeld voor invaliden
 
Die verhogong is het gevolg van de uitvoering van het sociaal akkoord dat het ACV met de werkgevers afsloot. Ook het vakantiegeld voor gepensioneerden en langdurig invaliden werd in dit kader in mei fors verhoogd. Voor een deel van de langdurig invaliden dreigt die verhoging van het vakantiegeld echter volledig fiscaal afgeroomd te worden. Ziekenzorg CM en ACV willen hiervoor snel een oplossing.
 
Een belangrijk onderdeel van het sociale akkoord was de verdeling van de enveloppe voor de welvaartsvastheid van de uitkeringen. Met dit budget moeten de sociale uitkeringen en pensioenen de achterstand die ze doorheen de jaren opliepen ten opzichte van de welvaart stap per stap inhalen. Voor de werknemers gaat het om een budget van 488,6 miljoen euro. Met dit budget kon voor de minimumuitkeringen en forfaits een stijging van 2% voorzien worden. Wat de indexsprong compenseert. Voor de andere uitkeringen en pensioenen was die compensatie wegens het beperkte budget helaas niet mogelijk. Ook het vakantiegeld voor gepensioneerden (+6,9%) en langdurig invaliden (+52%) werd fors verhoogd.
 
Tegelijk werd in het sociaal akkoord aan de regering gevraagd om fiscale afroming te vermijden. Want de verhoging van het vakantiegeld dreigde voor een deel van de  gepensioneerden en invaliden fiscaal volledig afgeroomd te worden. De regering loste voor gepensioneerden dit probleem net voor de zomer op. Voor gepensioneerden werd een correctie van 9% voorzien, waardoor de taxatie beneden de 100% blijft. Invaliden werden door de regering echter uitdrukkelijk uitgesloten van deze correctie. Hun bijkomend vakantiegeld kan in een reeks gevallen onderhevig blijven aan een taxatie van meer dan 100%.
 
Ziekenzorg CM en ACV verwachten van de ministers Van Overtveldt en De Block hiervoor snel een oplossing. De correctie met 9% voor gepensioneerden moet worden uitgebreid naar invaliden.