1
mrt

Zorg van morgen: Piramides worden bloemen

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Dat wordt onze gezondheidszorg in de toekomst, zo bleek op het symposium over multidisciplinaire samenwerking dat het VBS vorige zaterdag organiseerde. Het ontlokte voorzitter dokter Jean-Luc Demeere in zijn inleiding enkele zure oprispingen. “Evolueren we naar teamwork zonder patiënten en zonder geneeskunde? Waar is de zieke in het systeem? Enkel het systeem is in dergelijke gedehumaniseerde geneeskunde nog van tel”, aldus dokter Demeere.

KB 78

Professor Koenraad van De Woude (UZ Gent), adviseur op het kabinet De Block, stelde dat hoe dan ook meer samenwerking nodig is omwille van de wijzigende context (vergrijzing, meer chronische zorg, digitaal-technologisch revolutie enz.). “Bij alle werven”, aldus professor Van De Woude, is evidence-based practice de ‘blauwe’ draad doorheen het beleid van minister De Block.”

Juridisch-technisch is er echter heel wat nodig om te evolueren naar een meer geïntegreerde gezondheidszorg. De uitzuivering van het aloude KB 78 uit 1967 is één van de werven – en niet de minste. KB 78 moet evolueren naar multidisciplinaire samenwerking en subsidiariteit – de juiste zorg op het juiste niveau. Van De Woude: “De huidige lacunes in KB 78 zijn het onsamenhangende, piramidale karakter ervan met zuilen van overlegorganen zonder onderling overleg.” Evenmin voorziet het KB in toezicht op kwaliteit en veiligheid.

Voor het kabinet De Block moeten gezondheidszorg en geneeskunde veel breder gedefinieerd worden en onder meer ook euthanasie, zwangerschap enz. omvatten. De hervorming van de gezondheidszorg steunt op drie elementen: het verzekeren van de competentie van de zorgverleners met als einddoel multidisciplinaire, geïntegreerde zorg waarbij de autonomie van de patiënt verzekerd is. Momenteel staan er twee nieuwe kaderwetten in de steigers, een wet op de zorgberoepen en een wet op de zorgpraktijken.

Bekijk ook de AK-tv reportages over het VBS-symposium via www.artsenkrant.com.

Bron: Artsenkrant 26 februari 2016