17
jan

Invaliditeit - Persoon ten laste

Geschreven door simonneke
Onder het tabblad "Wetgeving" op pag. 4 "Wat zijn 'Voordelen inzake huisvesting' voor invaliden?", staat dat personen met blijvende invaliditeit van minstens 66%, zichzelf mogen meetellen als persoon ten laste bij de berekening van allerlei premies v/h Vlaams gewest of Provincie. Wij willen een renovatiepremie aanvragen, maar op de site van de 'Federale Overheidsdienst Financien' staat: 'Uw echtgenoot, de persoon waarmee u wettelijk samenwoont of met wie u een feitelijk gezin vormt, kan bijgevolg nooit als ten laste beschouwd worden.' en 'U kunt noch uw echtgenote, noch uw wettelijk samenwonende partner, noch de persoon waarmee u een feitelijk gezin vormt, ten laste nemen.' (Bron: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/andere) Kan er me iemand duidelijkheid geven of ik mezelf kan meetellen als persoon ten laste. Hartelijke dank.